Pilotplats Cykel


Om projektet

Ökad cykling svarar idag mot mål på flera olika policyområden, inte minst ökad folkhälsa och attraktivare städer. Men ökad cykling ställer oss också inför reella och upplevda problem som ofta bottnar i konflikter kring hur städers begränsade utrymme bör fördelas och utnyttjas. Projektet Pilotplats Cykel vill bidra till att cykelåtgärder utformas på ett sätt som gör cykling mer attraktivt och samtidigt minimerar konsekvenserna för andra. Dessutom ska Pilotplats Cykel fungera som en s.k. testbädd för företag och organisationer som vill pröva sina cykelrelaterade produkter och tjänster i verklig gatumiljö och under cyklisters och andra medborgares aktiva medverkan.

Supercykelbana på södra Götgatan. En av de åtgärder som ingår i pilotplatsen.

Pilotplats Cykel genomförs i samarbete mellan Trafikkontoret i Stockholms stad, Uppsala STS/ Uppsala universitet, Trafikutredningsbyrån AB och Stockholms stadsledningskontor.