1. Ny utformning av södra Götgatan: supercykelbanor

Syfte

Nya södra Götgatan ger mer utrymme till fotgängare och cyklister för att på så sätt skapa en tryggare, mer levande och attraktivare stadsmiljö.

På Götgatan mellan Åsögatan och Ölandsgatan breddas cykelbanor. Dessa görs också rakare (utan chikaner) för att förbättra för cykeltrafiken. Försöket på Götgatan innebär att ett körfält för bil i vardera riktningen från Folkungagatan till Ringvägen tas bort så att cykelbanorna kan breddas, rätas ut. Det blir samtidigt sänkt hastighetsgräns för bil- (och cykel)trafik till 30 kilometer i timmen.

Läs mer om den nya utformningen på Stockholms stads projektsida.

Genomförande

Den nya utformningen kom på plats i juni 2014, och ska sedan utvärderas innan permanent större ombyggnad planeras 2015.

Se filmen om ombyggnationen och förändringen:

Se filmen om Lastning av varor vid cykelbanan:

(Här finns länken direkt till YouTube-kanalen.)

Kollage - Supercykelbanor

Cykelbanorna på Götgatan är smala och krokiga idag