Grön våg för cykel

Syfte

Sedan tidigare finns en grön våg för cykeltrafiken i flera trafiksignaler på södra Götgatan. Detta innebär att den som cyklar i jämn hastighet ska få grönt ljus i fler korsningar. Nu förbättras denna gröna våg. Ett antal nedräkningsljus kommer installeras vid trafiksignalerna på Götgatan. Ljusen räknar ner till dess att vågen tar slut (dvs. till bakkanten på vågen). Tanken är att den räknar ner så om man åker förbi en signal som visar 3 sekunder kvar så vet man att man är med i vågen. Ljusen kan räkna ner till noll och fortfarande visa grönt – då kanske man kommer igenom nästa signal men inte hela sträckan. Nedräkningen hjälper cyklisten, då man om man cyklar i samma hastighet kommer komma igenom hela vågen.


Grön våg är igång på södra Götgatan måndag till fredag, norrut på morgonen mellan 06:00-09:30, och söderut på eftermiddagen mellan 15:00-19:00.

Vi har tidigare aviserat en annan teknisk lösning med dioder som tänds i en våg längs cykelbanan. Denna lösning är dock inte aktuell just nu, bl.a. av kostnadsskäl.

Genomförande

Nedräkningsljus installerades på södra Götgatan den 17 juni 2014. Utvärdering av visualieringen av grön våg pågår.

Visualisering av grön våg. Nedräkningsljus installerade på södra Götgatan. 17 juni 2014.