Placering av cykelställ

Åtgärden innebär att gatuparkering för bil tas i anspråk för att åstadkomma en placering av cykelställ i gatunivå. Denna placering utvärderas mot en placering av cykelställ på angränsande trottoar.

Cyklister som färdas på cykelfält eller i gatan har ibland svårt att se cykelställ som finns på trottoaren på andra sidan parkerade bilar. De parkerade bilarna hindrar dessutom cyklisters väg till och från cykelställen. Det kan leda till att cyklister måste stanna på ett osäkert sätt ute i cykelfält eller körbana, alternativt att de cyklar den sista biten på trottoaren.

Förhoppningen är att placeringen av cykelställ i gatunivå ska leda till ökad säkerhet för cyklister som slipper stanna i körbanan, samt till mindre cykling på trottoarer och därmed bättre trygghet och mindre trängsel för fotgängare.

Genomförande

De nya cykelställen placerades ut på Hornsgatan den 9 september 2014.

Nya cykelställ på Hornsgatan 68

De tre cykelställen finns placerade på Hornsgatan 45 utanför Bagel Street Café, Hornsgatan 68 utanför Textiloutlet, samt Hornsgatan 86 utanför McDonalds.

Se filmen om de nya cykelställen.

(Här finns länken direkt till YouTube-kanalen.)