Lådcykelpool

Åtgärden innebär att påbörja en uppbyggnad av en lådcykelpool på Södermalm i Stockholm. Lådcyklar är ett fordon som kan underlätta veckohandling, transport av varor och skjuts av barn, speciellt för hushåll som bor på platser där barn pga. tung eller snabb biltrafik inte tillåts cykla själva och för hushåll som är med i bilpool/ej äger egen bil.

Lådcyklar är vanliga i städer med hög cykelandel men används i mycket ringa omfattning i Stockholm idag (även om de blivit vanligare de senaste åren). I cykelstaden Köpenhamn däremot, äger en av fyra tvåbarnsfamiljer en lådcykel. Att köpa en egen lådcykel kan vara ett stort steg, och de flesta Stockholmare har begränsad eller ingen erfarenhet av dem. Genom lådcykelpoolen kan användningen av lådcyklar normaliseras och familjer testa om lådcyklar är en lösning som löser deras transportbehov.

Genomförande

Inköp och design av cyklar, samt test av mobiltelefonbaserat lås- och bokningssystem pågår just nu (oktober 2014). Den 19 november genomfördes en testcykling med delar av Södermalms Stadsdelsförvaltning. De fick prova på två olika varianter av lådcyklar för att se huruvida lådcykel skulle kunna användas i deras yrkesvardag. I november genomförs en Bike Along, med syftet att ta del av användarnas upplevelser av lådcykeln som transportmedel i staden.

TUB Lastcykel

Lådcykel i Bagarmossen (Foto: Thomas Karlsson / TT)

Den 19/11 testade delar av Södermalms Stadsdelsförvaltning lådcykel.