Gör så här

Bidra till bättre cykelplanering

Vänligen notera att denna omgång av utvärderingen med BikeRoute är avslutad. Det går dock bra att för den som vill att fortsätta registrera sina cykelresor med BikeRoute. Fortsätt i så fall använda samma undersökningskod som du får/ har fått skickad till dig vid registreringen. Se nedan.

Ladda ner Iphone-appen BikeRoute

Att använda appen är enkelt. Det tar ingen direkt extra tid. Starta appen innan du börjar cykla. Stäng av appen när du är framme vid ditt mål. När du cyklar hjälper du oss samtidigt att utvärdera cykelinfrastrukturens kvalitet i området.

  1. Vem kan delta?
  2. Gör så här
  3. Vanliga frågor
  4. Om utvärderingen
  5. Det finstilta
  6. Ansvariga

Vem kan delta?

För att delta behöver du en Iphone med IOS 7 eller högre. Alla som någon gång cyklar på, till och från eller genom Södermalm kan delta. Du behöver alltså inte bo på Södermalm för att delta. Att vara med i studien är gratis. Cykelresornas syfte kan vara vilka som helst.

Vänligen notera att mobilappen för närvarande tyvärr ej finns för Android. Vi beklagar detta. Utveckling av en Androidversion är på gång och planeras släppas i början av år 2015.

Gör så här

För att vara med i studien behöver du börja med att registrera din epostadress och ditt namn. Gör det här.

Vanliga frågor

Innan du börjar cykla, läs gärna igenom svaren på vanliga frågor om studien.

Om utvärderingen

BikeRoute är en tillämpning av ny teknik inom cykelplanering. Appen är ett unikt sätt att arbeta med förbättringar för cyklister. Med mobilappen BikeRoute får man bla uppgift om medelhastigheter och fördröjningar liksom var cyklister rör sig. Det är viktig information för att förstå hur och var cykelnätet behöver förbättras. Om t.ex. cyklister fördröjs i en korsning kan man se om trafiksignalen kan ställas om eller behöver ändras för att upptäcka cyklister.

Tekniken att använda en mobilapp för att utvärdera cykelbanors kvalitet är ny och utvecklad av svenska trafikforskare inom projektet CyCity, finansierat av bl.a. Vinnova.

Det finstilta

Data används endast för studien och lämnas ej ut till andra företag, organisationer eller privatpersoner. All data anonymiseras innan analys.

Ansvariga

Ansvariga för studien är Trafikutredningsbyrån AB, ett konsultföretag inom trafikplanering och stadsutveckling. Kontaktperson på TUB är Pelle Envall. Använd denna sida om du vill komma i kontakt med projektansvariga.