Projektpartners

Pilotplats Cykel i Stockholm genomförs i samarbete mellan Trafikkontoret i Stockholms stad, Uppsala STS/Uppsala universitet, TUB Trafikutredningsbyrån och Stockholms stadsledningskontor. Den inledande fasen har genomförts med stöd från VINNOVA.