Filmer

Arbete pågår med att filma flera av de förändringar som skett i samband med bland annat ombyggnationer inom Pilotplats Cykel, som en del av projektutvärderingen.


2014-11-12 Lastning av varor vid cykelbana

Filmen visar situationer då lastning och lossning av varor sker vid cykelbana på södra Götgatan. Filmning har skett både före och efter ombyggnationen.

Länk till film

2014-11-10 Stockholmshagar på Hornsgatan

På Hornsgatan har nya cykelställ installerats, den så kallade Stockholmshagen. Stockholmshagen är en cykelparkering i gatunivå, och förhoppningen är att placeringen av cykelställ i gatunivå ska leda till ökad säkerhet för cyklister som slipper stanna i körbana, samt till mindre cykling på trottoarer och därmed bättre trygghet och mindre trängsel för fotgängare.

Länk till film

2014-09-30 Grön våg på Götgatan

På Götgatan, mellan Åsögatan och Ölandsgatan, breddas cykelbanor samt görs rakare för att förbättra för cykeltrafiken. Försöket innebär även att ett körfält för bil i vardera riktningen tas bort så att cykelbanorna kan breddas, samt att den gamla cykelbanan ställs till förfogande för fotgängare som därmed får ökad yta att röra sig på. Samtidigt sänks hastighetsgränsen för både bil- och cykeltrafik till 30 kilometer i timmen. Den gröna våg för cykeltrafik som tidigare funnits på södra Götgatan förbättras, och nedräkningsljus har installerats. Den som cyklar i jämn hastighet kommer få grönt ljus i fler korsningar. Den nya utformningen kom på plats i juni 2014.

Länk till film