Presentationer

Val av lådcyklar, november 2014

Denna presentation redovisar exempel på olika fabrikat och typer av lådcyklar. Materialet har använts som underlag vid diskussion om utformning av en lådcykelpool inom pilotplatsen.

Ladda hem presentation (7MB)

Posters från Workshop, 29 november 2013

Notera att illustrationerna på dessa posters och tidsplanerna är preliminära och att Trafikkontoret under vintern och våren tar fram slutgiltiga utformningar av förbättringsåtgärderna.

Ladda hem posters (7MB)

Sammanställning av svar från posters innehåller det som skrevs på alla posters.

Ladda hem sammanställning

Val av åtgärder

En arbetsgrupp inom Pilotplats Cykel har tagit fram detta förslag till Val av åtgärder som kan vara intressanta att studera vidare. Några av dessa kommer att, i samråd med Trafikkontoret, väljas ut för implementering och utvärdering.

Ladda hem val av åtgärder (12MB)